לאורך שנים אורח החיים בארצות הברית עבר מחיים עירוניים צפופים לפרברים פרושים.
כל זה קרה בזכות הנפט הזול שאפשר תחבורה זולה במכוניות.
אולם בשנים האחרונות, עם עליית מחירי האנרגיה חל שינוי מגמה, אנשים אינם יכולים להרשות לעצמם חיים בפרבר מרוחק שעבור כל צורך בסיסי צריך לנהוג מרחקים גדולים.
אנשים מחפשים לחזור למרכזי ערים בהם ניתן למצוא מגוון שירותיים בטווח הליכה רגלית.
ומה על כל אותם פרברים מרוחקים? הם ננטשים, בעליהם עוזבים או פשוט נוטשים עקב אי תשלום המשכנתה.
גורמי פשיעה משתלטים על האזור, וכל השכונה מדרדרת, כך הופכים הפרברים להיות The Next Slum