Sacred Demise: Walking the Spiritual Path of Industrial Civilization's Collapse, by Carolyn Baker.

הקץ המקודש: ללכת בנתיב הרוחניות של קריסת הציביליזציה התעשייתית, מאת קרולין בייקר.SacredDemise

בפעמים הנדירות בהן אני נתקל בספר שהוא חגיגה לאינטלקט, אני נאבק עימו כאילו היה מושא אהבתי. עמודיו מקבלים 'אוזניים', והערות נרשמות לאורכו ולרוחבו. קטעים מוצלחים במיוחד מסומנים. כתמי קפה ויין מעטרים את דפיו. הקץ המקודש הוא הראשון שקראתי מזה שנים שאני חש כך כלפיו. למרות הנושא המעיק בו הוא עוסק – קריסת הציביליזציה התעשייתית והכחדות אפשרית של המין האנושי – ספר זה הותיר בי רגשות של אושר ותקווה, הומור וגם נחמה עמוקה. הוא איפשר לי לאהוב באופן שלם יותר ובו בעת – להרגיש שיש בי חיים ברגע זה של חיי.

זהו לא ספר לקהל הרחב. נסיון חיי לימדני שמעטים הם אלו שביכולתם לתפוס את חשיבות הענין. הספר הזה הוא כמו טקסט מקודש ועתיק שגורם לנו לאהוב את אבותינו הקדמונים ולהתנחם בקשר שיש לנו אליהם. היה וחיים אינטליגנטיים יוכלו לקרוא את הטקסט הזה בעוד כמה אלפי שנים, אני יכול לדמיין איך הוא ייתפס כעדות למה שהמין האנושי יכל להשיג… או למה שהוא יוכל להשיג.

קץ מקודש הוא מדריך נפלא לעזרה ראשונה, מפת ריפוי באמצעותה יכול היחיד לנווט נפש מודעת דרך מעבה האתגרים הרגשיים והרוחניים המתרגשים עליו כשהמערכות סביבו קורסות. למצוא ולהעניק אהבה, נחמה ואפילו עונג רב בתוך הכאב, היאוש והמוות. הוא מלמד ומזכיר לנו ש'מוות' איננה מלילה רעה אלא 'נצח במאמר מוסגר', כפי שג'ואל גולדסמית' כתב. לא ידוע לי על אף אחד שהיה לא האומץ להתייחס לעומקם בצרכים בוערים אלו, ובייקר ניחנה ביכולת ייחודית זו. כל כולה – בליבה, בשכלה ובנשמתה – נתונה היתה לכתיבתו של הספר, והוא מרגיש כאקט של אהבה. אינני שונה במאום מכל אדם אחר שמגיב מיידית ובאופן בלתי רצוני כשאני רואה מישהו שיש לו האומץ לשים את ליבו העירום מול עיניי. זה מזכיר לי שאנו הכי חזקים דווקא במקום הכי פגיע שלנו…

[הביקורת נלקחה מאתר אמזון, ונכתבה ע"י מייקל רופרט, מחברם של "Crossing the Rubicon: The Decline of the American Empire at the End of the Age of Oil" ו-"A Presidential Energy Policy: Twenty-five points Addressing the Siamese Twins of Energy and Money"]

לקריאת הביקורת המלאה באמזון:

http://www.amazon.com/Sacred-Demise-Spiritual-Industrial-Civilizations/dp/1440119724/ref=pd_sim_b_5