סוכנות האנרגיה של ארצות הברית (EIA) פרסמה את הדוח החודשי שלה עבור מרס 2010.
נתון חשוב ומעניין בתוך הדוח הוא גרף תפוקת הנפט הגולמי, אולם הגרף לא מוצג בצורה ברורה בדוח. יש צורך בעיבוד מסוים של הנתונים בכדי להציג אותם כגרף ברור.
כחלק מהדוח ניתן לקבל טבלאות Excel עם הנתונים הגולמיים בכתובת הזו.
אני בחרתי בפורמט CSV של הטבלה המכונה "Persian Gulf Nations, Non-OPEC, and World". שם הקובץ הוא MER_T11_01B.csv . בעזרת עיבוד יצרתי את גרף התפוקה העולמית לשנים 2002 עד 2009. הנתון האחרון הוא של דצמבר 2009. עיון בגרף מראה שתפוקת הנפט הגולמי לא עלתה מאז תחילת שנת 2005, פרט בחריגה קלה באמצע שנת 2008. לדעתי הגרף מראה באופן ברור שאנחנו כבר בשיא התפוקה של הנפט הגולמי שהוא הזול להפקה. אני רואה חשיבות בהצגת הגרף הזה בפני כמה שיותר אנשים.
נקודה מעניית נוספת היא המרווח הקטן שנשאר כיום לתפוקה לחזור לרמות השיא שלפני המשבר, מה גם שהדוח אינו כולל את שלושת החודשים הראשונים של שנת 2010 שבהם הכלכלה העולמית המשיכה בתהליך היציאה מהמשבר.

נכתב על ידי אמיר כרמל