חששות מצמצום התפוקה באיראן מעלים את המחיר לשיא חדש
לכתבה