לפני מספר חודשים הבאנו ראיון מצולם עם Dr Fatih Birol שהוא chief economist של ארגון IEA. נזכיר שהארגון הוא הגוף המייעץ בנושאי אנרגיה למדינות המפותחות (OECD), ולכן חוות דעתו אמורה להיות המוסמכת ביותר, ועל פיה אמורות מדינות לתכנן את משק האנרגיה שלהן.
בנובמבר 2008 פרסם הארגון את הדוח השנתי WEO2008 בו הוא מתאר מהפך בצורת העבודה של הארגון. לפי הודאתו של הארגון, כל הערכות העתידיות לגבי שוק הנפט בוצעו בעבר על סמך תחזיות ביקושים וללא חקר מעמיק של פוטנציאל התפוקה. החידוש בדו"ח של 2008 היה בביצוע מחקר מעמיק על 800 שדות הנפט המרכזיים בעולם. התוצאה הראתה קצב דעיכה ממוצע של 6.7% עבור שדות קיימים, ערך כפול מזה הנטען רק שנה קודם לכן.
הדו"ח של 2008 העריך שיא תפוקת נפט בעוד מספר שנים עבור מדינות שאינן חברות בארגון OPEC, ושיא כלל עולמי לקראת שנת 2020.
מאז פרסום הדו"ח העולם שקע במשבר כלכלי עמוק ביותר, אך כיום יש המדברים על סימנים לסיום המשבר.
בראיון שערך העיתון הבריטי Independent עם Dr Fatih Birol, בירול מזהיר מפני שמחה מוקדמת. לטענתו, כאשר תחול התאוששות בכלכלה העולמית, יגדל הביקוש לנפט אשר יגרום לעליית מחירו. כתוצאה מכך תפגע מגמת ההתאוששות מן המשבר הכלכלי.
כמו כן מזהיר בירול מיצירת כוח רב למדינות OPEC שיחזיקו את המפתח להתאוששות כלכלת העולם.
המשבר הכלכלי גרם לעיקוב וביטול פרויקטים להגדלת תפוקת הנפט, כאשר יש קודם כל צורך בפרויקטים שיפצו על דעיכה של שדות קיימים. ציטוט מתוך הראיון:
Even if demand remained steady, the world would have to find the equivalent of four Saudi Arabias to maintain production, and six Saudi Arabias if it is to keep up with the expected increase in demand between now and 2030, Dr Birol said.

הפער בין טענות ASPO לבין תחזיות IEA הולך ומצטמצם.