הסבר על העתירה לבג"צ לביטול חזקת לוויתן:
http://www.ecoeco.org.il/node/140 Israel distance calculator .