כנראה שלעתיד הקרוב ישראל תהיה תלויה בפחם מזהם ויקר במקום הגז ממצרים. ולעתיד הרחוק? אם היה כל כך קל לפוצץ את הצינור ממצרים, כמה נוכל לסמוך על  הקווים שיבנו כדי להביא גז משדות באמצע הים? http://debka.com/article/20729/