מתוך ה-Arab Insider, 15/01/07:

שר הנפט הסורי, סופיאן עלאו, הודיע כי ארצו מתעתדת לפתוח אזורים חדשים ביבשה ובים למכרזים בינלאומיים לחיפושי נפט. השר הסורי הוסיף כי תוכנית חיפושי הנפט בסוריה נובעת מהירידה בתפוקת הנפט בבמדינה והדלדלות העתודות הקיימות מ 600 אלף חביות ביום במחצית שנות התשעים ל 400 אלף כיום. הבכיר הסורי צופה המשך ירידה הדרגתית בהפקת הנפט במדינה בשנים הבאות.

הירידה בתפוקת הנפט מדאיגה את מקבלי ההחלטות בסוריה שכן הנפט מהווה המקור הראשי להכנסות מטבע חוץ. בקצב תפוקת הנפט הנכוחית ולאור הביקוש הגובר צפויה סוריה להפוך בתוך כ-15 שנים ליבואנית נפט נטו.

לכתבה המקורית.