המתווה לפירוק מונופול הגז הוא לא פחות מבלוף
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001011803#fromelement=hp_firstarticle

דעה דומה לבר-אלי:
"לאחר שלוש שנים של רביצה עקרה אמנם תופעל לראשונה ועדת הפיקוח על המחירים, אך רק כדי לקבוע מחיר תקרה זמני – ועד להשלמת השינוי המבני בשוק. באופן אבסורדי, המחיר הזה נגזר מהתמחור המונופוליסטי כיום. כלומר, הממשלה לא תקבע מחיר גז נורמטיבי, אלא תשתמש במחיר הרצפה שבו מאגר תמר מוכר כיום גז לצורך הפיכתו למחיר המקסימום המותר. זאת, אף שתמר מונופול מוכרז."
http://www.themarker.com/dynamo/1.2571107