GAO, שלוחה של הקונגרס האמריקאי המבקרת את הממשל באופן סדיר, הגישה לקונגרס בסוף חודש מרץ האחרון דו"ח שעוסק
ישירות בשאלת שיא תפוקת הנפט. כותרתו המלאה של הדו"ח:

Crude Oil: Uncertainty about future oil supply make it important to develop a strategy for addressing a peak and decline in oil production

מחברי הדו"ח ערכו סקירה של מאמרים בנושא, הקימו פאנל מקצועי, ונועדו עם פקידים מהסוכנויות הרלוונטיות. המסקנה העיקרית:
שיא תפוקת הנפט יגיע מתישהו בין השנה לבין 2040. השונות נובעת מהגורמים הרבים שעשויים להשפיע על קצב השאיבה – טכנולוגיים, כלכליים וסביבתיים. בכל מקרה, הדו"ח מציין את רגישותה המיוחדת של ארה"ב למשבר הצפוי, בין המדינות המתועשות.

ישראל, המיבאת שיעור משמעותי מצריכת המזון שלה ושמתכננת את משק המים על בסיס טכנולוגיות התפלה, צריכה להטות אוזן לדו"ח, ולהסיק את המסקנות הנדרשות.

לינק לדו"ח מאתר ה-GAO