לפי מחקר של מכון הודי, אסון יפקוד את המדינות באיזורינו במזרח התיכון אם לא נעבוד ביחד לפתור את בעיית המחסור במים:
http://www.prnewswire.com/news-releases/report-proposes-master-plan-for-water-for-peace-in-the-middle-east-115711979.html
רמות מפלסי המים נמצאות קרוב לתחתית היסטורית, בעוד שהאוכלוסיה ולכן צריכת המים ממשיכה לגדול.