Michael Moran סגן נשיא ארגון RGE Monitor מציג שישה תרחישים העלולים לפגוע בהתאוששות הכלכלית העולמית.
המצב בעירק לקראת דלדול הכוחות האמריקניים.
היציבות של מקסיקו עקב האתגר של קרטלי הסמים ומצבה הכלכלי הבעייתי.
התגברות מגמות הלאומנות של המשטר הרוסי, ומצבה הכלכלי הבעייתי.
המצב באפגניסטן ופקיסטן.
עימות ישראלי איראני.
עתיד צפון קוריאה לאור מצבו הבריאותי הרעוע של מנהיגה.

הנפט והגז מהווים מרכיבים משמעותיים בתרחישים.