המערכת הכלכלית הנוכחית מקדשת את רעיון הצמיחה כיעד מרכזי.
מכיוון שקיים מתאם גבוהה בין צמיחה לצריכת אנרגיה, שיא תפוקת הנפט יביא לעידן בו צמיחה כלכלית במודל הנוכחי אינה אפשרית.
בכדי לנסות להערך ליום הזה , באם הוא לא כבר הגיע, ישנם המנסים לפתח מודל כלכלי אחר.
ישנו מודל הנקרא steady state economy או גם ecological economy.
הכלכלן הרמן דיילי הוא מייצג בולט של המודל של כלכלה אקולוגית.
אתר Scoop מביא כתבה המציגה את הרעיונות של דיילי והקשר לשיא תפוקת הנפט.