בכל יום עוברים במנהרות עזה יותר מ-100 אלף ליטר סולר, כמות השווה לסולר שישראל מעבירה לעזה דרך מעברי הגבול. בעזה מבינים היטב את חשיבות הנפט.

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1103941.html